Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

Technické

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Štatistické

Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

Marketingové

Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

   
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Povolenie URSO - Výroba a rozvod tepla
 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: 1312-2023-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 26. zmena z 11.11.2022 a rozhodol o vydaní

 povolenie c. 2005T 0044 - 27. zmena

právnickej osobe

obchodné meno: Bytkomfort, s.r.o.
IČO: 36 555 193 sídlo: SNP 9, 940 02 Nové Zámky

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

 

Prečítajte si celý dokument vo formáte PDF kliknutím sem.

Prečítajte si prílohu dokumentu vo formáte PDF kliknutím sem.

 

Podľa Zákona 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho § 4 ods. 5 písme. c) si Vás dovoľujeme informovať, že: 

  • Celková účinnosť KVET je 91,91 %
  • Podiel dodávky tepla z KVET CTZ Nové Zámky z celkovej dodávky tepla v Nových Zámkoch je  97,4 %
  • Podiel dodávky tepla pre bytovú sféru z KVET CTZ Nové Zámky je  88,7%.

 


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií Moje nastavenia cookies
 © 2010 - 2022 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 15.08.2023
 
    JMK media & productions, s.r.o.