Ochrana životného prostredia
 

Základným a dlhodobým cieľom spoločnosti je ochrana životného prostredia. Spoločnosť dôsledne dodržiava platné právne predpisy a požiadavky na jej ochranu a predchádza jej negatívnemu ovplyvneniu s ohľadom na budúce generácie..

Od svojho vzniku spoločnosť uskutočnila rad krokov smerujúcich k ochrane životného prostredia, k zníženiu tvorby emisií do ovzdušia najmä kysličníka uhličitého. Všetky zdroje spoločnosti na výrobu tepla spĺňajú prísne emisné limity vrátane najväčšieho zdroja s podielom dodávky tepla cca 97%. V záujme ďalšieho znižovania ekologických dopadov spoločnosť sústavne investuje do obnovy a rekonštrukcií technických zariadení.

Na výrobu tepla sa v súčasnosti používa zemný plyn a biomasa. V roku 2011 sme uviedli do prevádzky kotol na biomasu so spaľovaním energetickej drevnej štiepky. 8 ks solárnych panelov je využívaných v Hurbanove na predohrev teplej úžitkovej vody. Kombinovaná výroba elektriny a tepla využívaná našou spoločnosťou, predstavuje z hľadiska prístupu k životnému prostrediu jednu z najuznávanejších technológií v Európe. 

Šetrný prístup k životnému prostrediu ostáva jednou z hlavných priorít spoločnosti Bytkomfort.


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií
 © 2010 - 2018 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 24.11.2020
 
    JMK media & productions, s.r.o.