Teplo z biomasy
 

19. apríla 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kotolne na biomasu v areáli CTZ na Dvorskej ceste. Na slávnostnom ceremoniáli odovzdali konatelia spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. symbolický kľúč od kotolne hlavnému predstaviteľovi mesta Nové Zámky, primátorovi Ing. Gejzovi Pischingerovi.

V apríli 2011 sme slávnostne položili základný kameň biomasovej kotolne s výkonom 6MW. Po polroku bola stavba ukončená a uskutočnilo sa prvé zapálenie kotla. Vďaka výraznej podpore mesta Nové Zámky a viedenskej spoločnosti Energiecomfort sa nám podarilo uskutočniť tento významný projekt a v našom meste sa kúri už aj biomasou. Nová kotolňa vyrobí 27,5 tisíc MWh tepelnej energie za rok a ušetrí 3 milióny m3 zemného plynu. Ušetrenie plynu sa prejaví zo znížením emisií o 6500 t CO2 ročne. K výrobe tepla prispieva biomasová kotolňa v Nových Zámkoch 30%-tným podielom. 

Bytkomfort, s.r.o. dodáva teplo do cca 12tisíc domácností, inštitúcií, školských zariadení a ďalších objektov, a to ekologickým spôsobom výroby. Aj vďaka novej technológii zaplatili Novozámčania v roku 2011 menej za teplo a nová technológia prispieva k stabilizácii cien tepla.

Položenie základného kameňa

13.4.2011 sme v areáli Centrálneho tepelného zdroja na Dvorskej ceste položili základný kameň 6MW kotolne na biomasu. Na slávnostnom ceremoniáli sa za vlastníkov spoločnosti zúčastnili primátor mesta Nové Zámky Ing. Gejza Pischinger a Ing. Manfred Blöch.

Zároveň pre budúce generácie bol zasadený strom čistej a zelenej energie ako symbol pre šetrný prístup k životnému prostrediu. 

Cieľom projektu „Teplo z biomasy“ je predovšetkým ekologizácia výroby tepla, zvýšenie bezpečnosti výroby tepla a stabilizácia ceny tepla pre odberateľov.

Novovybudovaná kotolňa bude využívať ako palivo drevnú štiepku.

  • Predpokladaná ročná spotreba štiepky maximálne 16 000 t
  • Maximálna denná spotreba štiepky 84 t
  • Kapacita krytej skládky 8000 t
  • Predpokladaný investičný náklad 2 700 000 €
  • Plánovaná ročná výroba tepla 27 500 MWh
  • Ročné zníženie emisií 6 500 t
  • Predkladaná úspora zemného plynu 3 000 000 m3

 

 Priebeh stavby:

 


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií
 © 2010 - 2018 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 24.11.2020
 
    JMK media & productions, s.r.o.