Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

Technické

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Štatistické

Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

Marketingové

Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

   
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Rozhodnutie URSO o cene tepla
 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0038/2017/T zo dňa 03.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0082/2019/T zo dňa 03.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/T zo dňa 24.10.2019 v znení rozhodnutia č. 0035/2021/T zo dňa 11.11.2020 a v znení rozhodnutia č. 0114/2021/T zo dňa 23.06.2021, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do konca 5. regulačného obdobia

rozhodol:

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky, IČO 36 555 193 m e n í rozhodnutie č. 0038/2017/T zo dňa 03.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0082/2019/T zo dňa 03.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/T zo dňa 24.10.2019 v znení rozhodnutia č. 0035/2021/T zo dňa 11.11.2020 a v znení rozhodnutia č. 0114/2021/T zo dňa 23.06.2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia takto:

Rozhodnutie účinné od 1.8.2021 si môžete prečítať kliknutím sem, vo formáte PDF.

Rozhodnutie účinné od 1.1.2022 si môžete prečítať kliknutím sem, vo formáte PDF.

 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

 ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0155/2023/T zo dňa 06.12.2022, ktorým úrad schválil maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky, IČO 36 555 193 m e n í rozhodnutie č. 0155/2023/T zo dňa 06.12.2022 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia takto:

Rozhodnutie účinné od 1.1.2023 si môžete prečítať kliknutím sem, vo formáte PDF.

Rozhodnutie účinné od 1.1.2024 si môžete prečítať kliknutím sem, vo formáte PDF.

 

 


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií Moje nastavenia cookies
 © 2010 - 2022 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 12.06.2024
 
    JMK media & productions, s.r.o.