Výroba tepla
 

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. v súčasnosti prevádzkuje sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta, ktorú tvoria - Centrálny tepelný zdroj v Nových Zámkoch, Centrálna kotolňa v Hurbanove, blokové domové plynové kotolne v Nových Zámkoch, domové plynové kotolne v Bratislave, odovzdávacie stanice tepla a príslušné tepelné rozvody.

Systémovým prístupom manažmentu v uplynulom období bola zabezpečená transformácia tepelného hospodárstva na efektívne a zároveň ekologické hospodárstvo. Bol vytvorený moderný, bezpečný a prevádzkovo spoľahlivý stav strojnotechnologických zariadení kotolní, tepelných rozvodov a odovzdávajúcich staníc tepla vrátane vytvorenia podmienok na meranie a fakturáciu vyrobeného tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) a hospodárnosť prevádzky celého reťazca od výroby až po konečného spotrebiteľa.

Spoločnosť naďalej vytvára podmienky pre spoľahlivé a hospodárne dodávky tepla a TÚV pre jednotlivé odberné miesta a hľadá riešenia a možnosti na znižovanie cien tepla zvyšovaním efektívnosti hospodárenia vo výrobe a rozvode energií . Priebežne sa prehodnocujú aj možnosti nových, efektívnych investícií pre ekonomickú a ekologickú výrobu tepla a rozvodov tepla.

Výroba tepla v Nových Zámkoch
ELGAS

Zmluvným partnerom zabezpečujeme:

  • dodávky energií na zmluvnom základe
  • bežnú prevádzkovú údržbu, revízne prehliadky a poruchový servis
  • navrhovanie a realizáciu plánu opráv a investícií do zariadení tepelného zdroja v súlade s legislatívou a platnými normami
  • stanovenie zálohových platieb na teplo podľa cenovej kalkulácie

V poslednom období realizované projekty:

  • Centrálna plynová kotolňa pre obyvateľov mesta Hurbanovo
  • Plynová kotolňa Villa Koliba Bratislava
  • Kotolňa na biomasu s výkonom 6 MW

 


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií
 © 2010 - 2018 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 24.11.2020
 
    JMK media & productions, s.r.o.