Profil spoločnosti
 
OBCHODNÉ MENO:
SÍDLO:
IČO:
IČ DPH:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, 940 02 Nové Zámky
36555193
SK2020145677

PREDMET PODNIKANIA

  • výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  • výroba a predaj elektriny
  • údržba tepelných zariadení
  • správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe

SPOLOČNÍCI

Mesto Nové Zámky
so sídlom Hlavné námestie č. 10
940 02 Nové Zámky
IČO: 00 309 150
FACILITYCOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
so sídlom Spittelauer Lände 45
1090 Viedeň
Rakúska republika

KONATELIA

Ing. Lukáš ŠTEFÁNIK - konateľ spoločnosti
tel.: 035/692 38 01, -02
fax: 035/692 38 10
e-mail: bytkomfort@bytkomfort.sk
Dipl. Ing. Paul MINARIK - konateľ spoločnosti,
tel.: 035/692 38 01, -02
fax: 035/692 38 10
e-mail: paul.minarik@energiecomfort.at

DOZORNÁ RADA

  • Mgr. art. Otokar Klein
  • PaedDr. Mária Malperová
  • RNDr. Peter Lénárt 
  • Ing. Manfred Blöch, MBA
  • Ing. Mag. Klaus Bader

Výročnú správu spoločnosti za rok 2017 nájdete tu.


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií
 © 2010 - 2018 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 02.07.2018
 
    JMK media & productions, s.r.o.