Správa bytových domov
 

Bytový dom Ďorocká 13 - kompletná rekonštrukcia domuSpravujeme:

 • v meste Nové Zámky takmer 5400 bytových a nebytových priestorov
 • v Šali viac ako 350 bytov
 • v Komárne 175 bytov
 • v Hurbanove 220 bytov
 • v ďalších mestách a obciach 200 bytov
 • Facility manažment v objektoch s celkovou plochou 35000 m2
 • v Bratislave prostredníctvom dcérskej spoločnosti Bytkomfort-BA, a.s., 3000 bytov, a Facility manažment v objektoch s celkovou plochou 49536 m2

  Služby:

  • vedenie ekonomickej agendy správy bytov moderným softvérom
  • možnosť pravidelnej informovanosti o všetkých pohyboch na účtoch
  • účtovanie a evidenciu účtu fondu prevádzky, údržby a opráv podľa požiadavky klientov
  • vedenie finančných prostriedkov na dvoch samostatných účtoch bez poplatku
  • opravy a údržba spoločných častí a zariadení domu podľa požiadaviek vlastníka
  • poskytovanie odborného technického poradenstva
  • odstraňovanie havarijných stavov a obnovenie prevádzky
  • nepretržitá havarijná služba
  • možnosťou kontroly finančných prostriedkov prostredníctvom internetu
  • právna pomoc a poradenstvo
  • pomoc pri vybavovaní štátnych dotácií a úverov
  • modernizácia a rekonštrukcia bytového domu podľa požiadaviek a finančného krytia
  • poradenstvo pri spôsobe financovania obnovy bytového domu
  • vypracovanie podkladov a príloh k žiadostiam o dotácie a úver
  • ďalšie plnenia do výšky finančného krytia (požiarna ochrana, BOPZ atď.) 

  Naše referencie:

  • vysoká profesionalita, skúsenosti a odborná vyspelosť manažmentu a zamestnancov spoločnosti
  • silné kapitálové zázemie, istota a finančná stabilita v spojitosti so zahraničná spoluúčasťou
  • vysoká kvalita poskytovaných služieb a produktov – potvrdená obhájením Systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

  Vedenie FM:

  Oddelenie Facility manažmentu, správy bytov a objektov, vedie najmladší z riadiacich pracovníkov našej spoločnosti, Ing. Miroslav Boháč. V roku 2010 absolvoval akreditovaný kurz s celoštátnou platnosťou „Manažér správy budov“, ktorý ho pripravil na prácu vo  facility manažmente v nasledovných oblastiach:

  • legislatíva,
  • ekonomika a účtovníctvo, pravidlá pri rozúčtovaní médií,
  • obchodné jednania a komunikácia s vlastníkmi a nájomníkmi,
  • technické zariadenia budov,
  • údržba a opravy,
  • protipožiarne opatrenia, revízie, BOZP,
  • výpočtová technika a jej využitie pri výkone správy budov.

  Aktívne sa zúčastňuje na odborných seminároch v oblasti facility manažmentu a správy bytov. Vo svojej činnosti spolu s prezidentom ZBHS (Združenie bytových hospodárstiev na Slovensku) navrhuje a pripomienkuje legislatívne zmeny týkajúce sa vlastníctva a spravovania bytových domov na Slovensku. Zúčastňuje sa a zároveň je poverený vedením dôležitých rokovaní s dodávateľmi médií a dodávateľov za účelom dojednania najvýhodnejších podmienok pre vlastníkov bytových domov.
   
 • Bytkomfort Info, 1. vydanie, rok 2012 nájdete tu,
 • Bytkomfort Info, 2. vydanie, rok 2013 nájdete tu,
 • Bytkomfort Info, 3. vydanie, rok 2014 nájdete tu,
 • Bytkomfort Info, 4. vydanie, rok 2015 nájdete tu,
 • Bytkomfort Info, 5. vydanie, rok 2016 nájdete tu,
 • Bytkomfort Info, 6. vydanie, rok 2017 nájdete tu,
 • Bytkomfort Info, 7. vydanie, rok 2018 nájdete tu.

 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií
 © 2010 - 2018 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 19.3.2019
 
    JMK media & productions, s.r.o.