Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

Technické

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Štatistické

Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

Marketingové

Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

   
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Povolenie URSO Elektroenergetika
 

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: 1313-2023-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2005E 0119 - 4. zmena z 15.02.2021 a rozhodol o vydaní

povolenie c. 2005E 0119 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: Bytkomfort, s.r.o.
sídlo: SNP 9, 940 60 Nové Zámky právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

na predmet podnikania:
elektroenergetika

Prečítajte si celý dokument vo formáte PDF kliknutím sem.

Prečítajte si prílohu dokumentu vo formáte PDF kliknutím sem.


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií Moje nastavenia cookies
 © 2010 - 2022 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 12.06.2024
 
    JMK media & productions, s.r.o.