Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

Technické

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Štatistické

Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

Marketingové

Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

   
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tlačivá
 
  • ŽIADANKA OPRÁV SPOLOČNÝCH PRIESTOROV

Slúži k nahláseniu drobných opráv na spoločných častiach a zariadeniach – vyplnené tlačivo musí byť schválené a podpísané zástupcom vlastníkov v bytovom dome.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Tlačivo slúži pre nahlásenie zmeny poctu osôb užívajúcich byt.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • ODPOČTOVÝ DOKLAD

Slúži na odpis stavov SV , TÚV a ÚK na určených meradlách pri prevode vlastníctva bytu pre správnosť rozúčtovania nákladov za spotrebované média v byte pre jednotlivých vlastníkov – k odpočtu odporúčame prizvať technika spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. pre potvrdenie správnosti odčítania údajov.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • POTVRDENIE

Tlačivo je prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru. Správca vyhlasuje, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe  fondu prevádzky, údržby a opráv.  Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF.

  • ŽIADOSŤ O PREÚČTOVANIE PREPLATKU NA OSOBNÝ ÚČET

Tlačivo slúži na vrátenie preplatku z ročného vyúčtovania na bankový účet užívateľa. Tlačivo je potrebné vyplniť aj v prípade, že užívateľ platí mesačné preddavky z bankového účtu. Stiahnuť tlačivo vo formáte PDF. 

  • ZMLUVA O POSKYTOVANÍ A VÝMENE ELEKTRONICKÝCH INFORMÁCIÍ

Zmluva o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb. Stiahnuť zmluvu vo formáte PDF.

  • Mandát pre SEPA inkaso 

Mandát pre SEPA inkaso. Stiahnuť mandát vo formáte PDF.


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií Moje nastavenia cookies
 © 2010 - 2022 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 24.06.2024
 
    JMK media & productions, s.r.o.