Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

Technické

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Štatistické

Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

Marketingové

Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

   
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Bytkomfort - Servis
 

Kontakty:

Bytkomfort - Servis, s.r.o.
SNP 9, 940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
IČO: 45630577
DIČ: 2023077155

Telefón (ústredňa): +421(0)35/692 38 00
Fax: +421(0)35/692 38 10
E-mail: servis@bytkomfort.sk
Web stránka: http://www.bytkomfort.sk
   
 • Ing. Lukáš Štefánik
  konateľ spoločnosti
  Telefón: +421(0)35/692 38 01, -02
  E-mail: lukas.stefanik@bytkomfort.sk
 
   
 • Ing. Miroslav Gálik
  vedúci útvaru technologických zariadení
  Telefón: +421(0)35/692 38 37
  E-mail: miroslav.galik@bytkomfort.sk
   
 

 

Spoločnosťou vykonávané činnosti :

 
v oblasti elektrotechniky - kontrola, oprava  a údržba: rozvádzačov, kabeláže,
rozvodov VN/NN,osvetlenia, elektromotorov 
a bleskozvodov, revízie elektrozariadení
v oblasti meracej a regulačnej techniky (MaRT) - kontrola,oprava a údržba MaRT, meračov tepla,
vodomerov, diaľkové a manuálne odpočty
stavov, kontrola a nastavenie prietokov
v oblasti zámočníckych prác - montáž, oprava a údržba technologického
zariadenia kotolní, výmenníkových staníc,
požiarnej vody, primárnych a sekundárnych
rozvodov, rozvodov SV 
a montážne práce podľa
požiadaviek zákazníka

 


 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke spoločnosti za hospodársky rok 2021 nájdete tu.
 

 
 

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: 1313-2023-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2022T 0641 z 22.2.2022  a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2022T 0641 - 1. zmena
právnickej osobe

Obchodné meno: Bytkomfort - Servis, s.r.o.
IČO: 45 630 577  sídlo: SNP 9, 940 02 Nové Zámky

na predmet podnikania: 
výroba tepla

 

Prečítajte si celý dokument vo formáte PDF kliknutím sem.

Prečítajte si prílohu dokumentu vo formáte PDF kliknutím sem.

 

 

Zásady spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb nájdete tu: http://www.bytkomfort.sk/news.php?show=clientzone-gdpr&lang=sk&section=clientzone.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií Moje nastavenia cookies
 © 2010 - 2022 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 12.06.2024
 
    JMK media & productions, s.r.o.