Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

Technické

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Štatistické

Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

Marketingové

Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

   
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Politika kvality
 

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. je orientovaná na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti s orientáciou na klientov a obchodných partnerov

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:  

 • výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
 • výroba a dodávka elektrickej energie
 • správa bytových domov
 • technická správa objektov (Facility manažment)

Snahou spoločnosti je patriť v predmete činnosti medzi špičkové firmy na Slovensku.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • sústavne zlepšovať efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015
 • plne dodržiavať požiadavky platnej legislatívy a predpisov súvisiacich s výkonom činnosti spoločnosti
 • skvalitňovaním činností spoločnosti sústreďovať orientáciu na klientov a obchodných partnerov a na uspokojovanie ich požiadaviek, rozširovať a inovovať sortiment poskytovaných služieb
 • trvalo zohľadňovať požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia a skvalitňovať pracovné prostredie v záujme ochrany zdravia a spokojnosti zamestnancov spoločnosti
 • cestou vzájomnej komunikácie zamestnancov odhaľovať kritické miesta, ktoré ovplyvňujú kvalitu dodávaných produktov a poskytovaných služieb
 • vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s obchodnými partnermi pri zvyšovaní kvality dodávaných produktov a poskytovaných služieb
 • presadzovať vysokú technologickú, odbornú a profesionálnu úroveň vo všetkých oblastiach činností a zlepšovať komunikáciu s klientmi 

Ing. Lukáš Štefánik
konateľ spoločnosti

     V Nových Zámkoch, 21.01.2022

 


 
 
  Tieto stránky používajú súbory cookies. Viac informácií Moje nastavenia cookies
 © 2010 - 2022 Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, Všetky práva vyhradené    Aktualizácia: 15.08.2023
 
    JMK media & productions, s.r.o.